Denna sida är en annons

HemIT-säkerhetSamlar bästa nya lagringtekniken på ett ställe

Samlar bästa nya lagringtekniken på ett ställe

PowerStore Dell Technologies senaste lösning inom lagring och den kombinerar infrastruktur och mjukvaruinformation för att lösa utmaningar med stora datamängder och höga krav på flexibla IT-system. IT-avdelningar möter just nu intensiv press med ökande datavolymer och ett allt mer komplext landskap bestående av olika typer av data. Data är inte längre koncentrerat till datacenter utan skapas, bearbetas och lagras överallt, från ytterkanten till molnet.

Samtidigt önskar medarbetare att IT-lösningar fungerar lika snabbt och effektivt som de webblösningar som de ofta använder privat. Det skapar utmaningar i att balansera krav (och budget) på lagring med behov av enklare IT-lösningar. Hur kan IT-avdelningen hantera alla lagringsbehov samtidigt som man bidrar med en infrastruktur som underlättar digitalisering?

Infrastruktur som täcker ”allt”

De alternativ för lagring som finns är antingen traditionella infrastrukturer med tre lager av servrar, lagring och nätverk, eller hyperkonvergerade plattformar eller multimolnsmiljöer. Det finns också blandningar av dessa. Stora mängder av olika data gör att de flesta organisationer måste använda olika arkitekturer och skapa IT-silos med data som hanteras och används separat. PowerStore innebär att Dell Technologies kombinerat infrastruktur med mjukvaruinformation. Lösningen erbjuder bland annat:

  • Dataorienterad design – ökar systemprestanda, skalbarhet och lagringseffektivitet för att stödja alla typer av arbetslaster
  • Intelligent automatisering – programmerbar infrastruktur som förenklar hanteringen och automatiskt optimerar systemresurserna. Den utför också hälsokontroller av system för att övervaka, analysera och lösa problem
  • Flexibel arkitektur gör det möjligt att snabbt göra ändringar, enkelt flytta applikationer och ha flexibla implementeringsmodeller

Sammantaget gör PowerStore det möjligt att brygga mellan olika typer av arkitekturer och olika typer av data, för att se till att de kan användas mer effektivt av alla i organisationen.

Vill du lära dig mer om PowerStore? Se vår tekniska workshop!

Vi vill nu titta närmare på några av funktionerna i PowerStore

Alla typer av arbetslaster

PowerStores arkitektur gör det möjligt att konsolidera både blockdata och filbaserad lagring, men även VMware vVols. Oavsett om det är en fysisk, virtualiserad eller containerbaserad applikationsmiljö så stödjer PowerStore miljön. Att kunna lagra de allra flesta formaten för olika applikationer ger stor flexibilitet när det gäller arbetslaster och ger IT-avdelningen möjlighet att förenkla och effektivisera infrastrukturen.

Flexibilitet

ESG-analytikern Scott Sinclair har uttryckt att AppsOn-funktionen i PowerStore är en av de mest intressanta lösningarna.  https://bit.ly/3jZv5Ua Den innebär att du kan köra och flytta VMware-virtualiserade arbetslaster direkt på PowerStore. Det är något som vi är först med, och som skapar mobilitet och flexibilitet i applikationerna, och gör att IT-avdelningen kan använda sin kapacitet på ett bättre sätt.

Kraft

PowerStore har byggts specifikt för att dra nytta av det senaste inom lagringsteknik för att göra applikationsprestanda så bra som möjligt. Lösningen har NVMe-design, stöd för lagringsklasser och en kapacitet som effektivt kan utnyttjas med datareduceringstekniker, exempelvis deduplicering och komprimering. Datareduceringen görs med Intel Quick Assist och det finns även en plugin för Kubernetes som bland annat gör den lämplig för DevOps-miljöer och snabb utrullning till marknaden. Dell Technologies prestandatester visar att PowerStore levererar upp till sju gånger fler IOPS och tre gånger lägre responstid jämfört med tidigare generationers lagringssystem i klassen.

Skalbarhet

Funktioner för att skala upp och ut gör det enkelt att öka lagringskapacitet och prestanda och anpassa efter behoven i varje miljö. Avancerad klusterteknik gör det möjligt för PowerStore att skala upp kapacitet (upp till 1 PB rådata per system) och även skala upp processorkraft genom att kombinera upp till fyra enheter. På detta sätt kan både kapacitet och prestanda ökas när applikationer behöver det. Med en integrerad maskininlärningsmotor säkerställs att data placeras på rätt plats och att en bra arbetslastbalans skapas mellan systemen.

Lösningen på utmaningen?

Vi ställde oss initialt frågan hur IT-avdelningar kan möta alla lagringsbehov samtidigt som de underlättar digitalisering. Det är sällan en lösning ger alla svar, men PowerStore har skapats för att möta dessa utmaningar. Vi tror att den kan bidra till att förändra och förbättra vardagen för IT-avdelningar och organisationer i en datakrävande era nu och framöver.

Relaterad läsning från Dell Insights