Denna sida är en annons

HemIT-konsumtionApex är Dells vision för modern IT – både för moln och...

Apex är Dells vision för modern IT – både för moln och eget datacenter

Dell Apex är namnet på en helt ny modell för att köpa företagets produkter och tjänster. Det handlar om att betala för det som används, även i egna datacenter, och att hantera både egen infrastruktur och molnanvändning på ett enhetligt sätt. Dells Sverigechef Stefan Alariksson förklarar hur det funkar.

I takt med att molnmigreringarna ökar upptäcker många att det finns fördelar med konsumtionmodellen, att betala för det man använder när man använder det. Samtidigt blir det allt mer uppenbart att företagens egna datacenter fortfarande behövs. Vi är på väg in i en värld med blandade IT-miljöer, både moln och egna datacenter.

”Molnresan är inte en isolerad företeelse, utan en del av den digitalisering som sker. Det är viktigt att ha ett helhetstänk, både vad gäller tekniklösningar och finansiering av IT”, säger Stefan Alariksson, Sverigechef på Dell.

En fråga som ställs allt oftare är varför man inte kan betala för egen infrastruktur på samma sätt som för molntjänster. En prenumerationsmodell helt enkelt, för den egna utrustningen. En annan viktig fråga är varför inte all IT-infrastruktur kan hanteras med en plattform för administration.

Allt-i-ett-lösning

Det här jobbar så klart alla ledande leverantörer av infrastruktur med. Dells bidrag heter Apex, vilket är ett samlingsnamn för en kommand, komplett uppsättning av IT-infrastruktur som på sikt ger en enhetlig administrationslösning.

– Ett sätt att se på Apex är att det handlar om molnbaserad konsumtion av egen IT-infrastruktur. Det innebär ökad skalbarhet för IT-lösningar i egen regi. Man administrerar och betalar i molnet, säger Stefan Alariksson, Sverigechef på Dell Technologies.

Hur kommer publika molntjänster in i bilden?

– Vi är i början av resan med Apex. På sikt kommer både administration av och betalning för publika molnresurser att ingå i Apex, säger Stefan Alariksson.

Redan nu finns det verktyg för att hantera användning av flera publika molnplattformar under Apexparaplyet. En central del av Apex är administrationsgränssnittet, som kallas konsolen, med vilket det går att administrera både drift och kostnader,  för olika typer av IT-resurser.

Lagring som tjänst

Konkret i dag är Apex Data Storage Services ett exempel på en del av Apex som redan finns tillgänglig. Det handlar om en flexibel och skalbar lösning för att köpa lagringsutrustning för egna datacenter, eller ”on-prem” som det kallas. På sikt är dock visionerna mycket större än att bara erbjuda flexibel lagring:

– Molnresan är inte en isolerad företeelse, utan en del av den digitalisering som sker. Det är viktigt att ha ett helhetstänk, både vad gäller tekniklösningar och finansiering av IT, säger Stefan Alariksson.

Till en början är Apexmodellen främst avsedd för större företag, men på sikt ser Stefan Alariksson även mindre företag och organisationer som kunder. Att Apexmodellen från början bygger på enkel skalbarhet är en förutsättning för det.

– På lång sikt ska man kunna köpa all utrustning, till exempel bildskärmar, via Apex. Det handlar om att erbjuda IT som tjänst. Väldigt många vill finansiera sina digitaliseringssträvanden enligt en konsumtionsmodell.

En modell för allt

En fördel för Dell i resan mot att definiera en ny modell för IT är så klart att företaget har både populär hårdvara och mjukvara i sortimentet. Här kommer även andra företag i koncernen, som VMware, in i bilden. Idealet att kunna flytta virtuella maskiner sömlöst mellan egna datacenter och molnplattformar är ännu inte verklighet för många och det kanske inte är eftersträvansvärt för alla. Men att sikta mot sådana möjligheter blir naturligt i strävandena mot mer enhetliga IT-miljöer, oberoende av var driften sker.

Varför lanserar Dell Apex på bred front just nu?

– Marknaden är mogen för det här nu och även Dell är moget för den här förändringen, avslutar Stefan Alariksson.

Relaterad läsning från Dell Insights