Denna sida är en annons

HemInnovativ med DataDessa 7 egenskaper kännetecknar en framgångsrik CIO

Dessa 7 egenskaper kännetecknar en framgångsrik CIO

De senaste åren har CIO-rollen förändrats och blivit alltmer strategisk. Nu är det hög tid för CIO:n att kliva fram, ställa sig mitt på scenen och bli en kraft som driver affären.

CIO-rollen är inte vad den har varit. Eller borde i varje fall inte vara det. Från att ha handlat om att utveckla och driva ett företags it-verksamhet, behöver CIO:n idag vara en affärsdrivande kraft för hela företaget.
– Många företag har redan sett det här och CIO-rollen har varit under förändring sedan några år. Men den CIO som ännu har ett tydligt it-fokus behöver bredda sig, säger Elina Helmer Engblom, marknadsansvarig på Dell EMC.

Nya egenskaper krävs

Elina Helmer Engblom
Elina Helmer Engblom, maknadsansvarig, Dell EMC.

Hon talar om den strategiska CIO:n, en digital ledare som kliver fram och inte bara utvecklar företagets it utan också aktivt bidrar till affärsverksamhetens utveckling. Något som kräver en rad egenskaper som tidigare inte varit särskilt centrala för en CIO.
– CIO:n behöver utöver en bra förståelse för it-verksamheten också ha en genomgripande förståelse för affären och ett gediget affärskunnande. Givetvis är teknikkunnande fortfarande centralt, eftersom det i hög grad är teknik som idag driver företagens utveckling, säger Elina Helmer Engblom och lägger till att CIO:n kan behöva genomgå en MBA-utbildning eller liknande.

Läs mer om hur du arbetar mer strategiskt i CIO-rollen

Utöver utbildning och ett nytt förhållningssätt till sin roll i företaget behöver en CIO också vara ytterst förändringsbenägen. Och vederbörande ska inte bara klara av förändringar, understryker Elina Helmer Engblom, utan också tycka om dem.
– Ett framgångsrikt företag präglas just av förmågan att förändras hela tiden, i takt med att teknik och marknad utvecklas.

Det är naturligtvis långt ifrån bara CIO:n som berörs av omställningen. Hela it-gruppen behöver anpassas för att kunna utveckla ny teknik som driver affären framåt. Här blir rekrytering en viktig punkt i en CIO:s arbetsbeskrivning, något som kräver en god personkännedom, menar Elina Helmer Engblom.

Externa partners en naturlig del

Personerna på it-avdelningen ska inte bara ha rätt yrkeskompetens, utan måste också fungera bra tillsammans. Det kan tyckas som självklarheter, men den nya scenen där allting hela tiden behöver trimmas och justeras i ett högt tempo ställer hårdare krav än tidigare på såväl kompetens som gruppdynamik.
– Det här innebär också att CIO:n behöver vässa sin förmåga att kommunicera. Både för att kunna motivera alla individer kontinuerligt i den snabbrörliga miljön som it arbetar i, och för att brygga mellan it och affär. I ökande grad behöver en CIO också kommunicera med externa partner, understryker hon.

Den strategiska CIO:n behöver nämligen också vara ödmjuk nog att inse att företagets egen it-funktion inte självklart kan möta alla behov själv. Vissa delar fungerar helt enkelt bättre när andra sköter dem.
– Med tanke på alla molntjänster som medarbetare på företag använder idag riskerar kopplingen till externa parter att bli både spretig och svårkontrollerad. Här behöver CIO:n styra upp leverantörsrelationerna så att helheten inte blir lidande, säger Elina Helmer Engblom.

Detta ska du tänka på när din roll som CIO förändras

CIO:s nya arbetsbeskrivning i 7 punkter

  1. Affärsmässig. Den strategiska CIO:n bör ha såväl teknisk kunskap som insikter i affären och marknaden. Och inte minst kraft att fokusera på de tekniska vinningar som kan skapa ett värde för affären.
  2. Driver innovation. Eftersom ny teknik är central för företagets affärsverksamhet behöver CIO:n hitta innovationer som kan ge affärsverksamheten ett försprång på marknaden.
  3. Fokus på målet. Den strategiska CIO:n behöver ha kraft nog att hålla fast vid sin digitala agenda, även då andra tvivlar på den.
  4. Diplomat. Den strategiska CIO:n behöver bland annat övertyga övriga i ledningsgruppen om att låta it-avdelningen vara med i alla it-beslut, även de som initieras från enheter inom affärsverksamheten. En diplomatisk läggning kommer också väl till pass för att ena olika delar av verksamheten kring gemensamma standarder, för en hållbar helhet.
  5. Sammanbindare. It utgör hjärtat i varje digital transformation. Det är där allt förs samman och det är följaktligen CIO:n som bestämmer takt och balans mellan innovation och drift.
  6. Stark partner och brobyggare. Företag som ingår i ett ekosystem av leverantörer och andra partner växer snabbare än de som inte gör det. Därför måste en strategisk CIO vara duktig på att etablera och odla relationer, såväl internt som externt.
  7. Mentor. Varje medarbetare på it-avdelningen behöver motiveras och uppmuntras till egen utveckling för att kunna bidra till företagets övergripande mål. Här spelar CIO:n en avgörande roll.

Relaterad läsning från Dell Insights