Denna sida är en annons

HemHybrid-ITDramatiken uteblev vid övergången till hyperkonvergerat

Dramatiken uteblev vid övergången till hyperkonvergerat

Det var helt problemfritt för Skogsstyrelsen och Skövde kommun att gå över till hyperkonvergerad infrastruktur i sina datacenter. Hanteringen har blivit märkbart enklare efter bytet, men det fanns utmaningar.

Att helt byta inriktning för teknisk infrastruktur, från traditionella lösningar med servrar, lagring och nätverk för sig, till en hyperkonvergerad lösning kan tyckas vara en nagelbitare. Men it-avdelningarna på Skogsstyrelsen i Jönköping och på Skövde kommun känner sig trygga. Med stöd av Atea har de navigerat rätt med både lösning och implementering.

Läs mer om Ateas unika demomiljö för VxRail

Även om de är överens om att hyperkonvergerat har blivit ett lyft för deras datacenter, finns det en del saker att fundera på

Hyperkonvergerad infrastruktur är en integrerad plattform i vilken serverkraft och lagring, och ibland även nätverk, hanteras som en enhet med hjälp av enhetlig mjukvara. Ett mjukvarudefinierat datacenter som kan byggas ut i block.

Varför hyperkonvergerat?

Anledningarna att välja hyperkonvergerat är flera. Den som främst lyfts fram av it-personalen på Skogsstyrelsen och Skövde kommun är praktisk:

– Tidigare arbetade vi med kompatibilitetsmatriser med olika produkter från olika leverantörer. Nu kommer allt i färdiga paket vilket gör att det går väldigt smidigt att uppgradera. Även support och dokumentation har blivit enklare, förklarar Martin Lund, datacenterspecialist på Skövde kommun.

skogstyrelsen
Johnny Hermansson (t.v.) och Gustaf Andersson (t.h) arbetar på Skogsstyrelsen som valt Dells hyperkonvergerade plattform VxRail.

Men det är inte bara fördelar med färdiga paket:

– När vi ville uppgradera VMware fanns ännu inte stöd för den version som vi ville ha, berättar Gustaf Andersson, datacenterspecialist på Skogsstyrelsen.

Som en följd av enkelheten med färdiga paket med alla komponenter, känner de att flexibiliteten har minskat i vissa avseenden.

Men slutsatsen är att fördelarna med färdiga paket överväger.

VxRail med likartade arkitekturer

Både Skogsstyrelsen och Skövde kommun har valt Dells hyperkonvergerade plattform VxRail, en lösning som är skräddarsydd för VMwarebaserade miljöer. Och, båda organisationerna har valt likartade arkitekturer:

Skogsstyrelsen har två speglade kluster med fem noder i varje. De är tänkta att finnas i två olika datahallar när flytten är avklarad.

Lär dig mer om hur Dell EMC VxRail kan modernisera och effektivisera ert datacenter

Skövde kommun har också två kluster, men med sex noder i varje.

Skogsstyrelsen valde till skillnad från Skövde kommun även att inkludera nätverksfunktionalitet i leveransen.

– Vi hade åtta år gammal nätverksutrustning. Det var dags att byta, säger Johnny Hermansson, gruppchef för it-support och -drift på Skogsstyrelsen medan Martin Lund på Skövde Kommun behövde inte uppgradera:

– Vi hade ett fräscht datacenternätverk som vi fortsätter använda. Det är inga konstigheter med att koppla det till VxRail.

Ingen dramatik men pandemin kom emellan

Martin Lund
Martin Lund, datacenterspecialist på Skövde kommun, tyckte att med hjälp av Ateas expertis var det smidigt att uppgradera till Dells VxRail.

Båda implementationsprojekten genomfördes utan dramatik. Skogsstyrelsen hann bli klara innan pandemin och ledde arbetet själva med hjälp av konsulter från Atea. Det gjorde även Skövde kommun men de hann inte innan pandemin:

– Det var annorlunda att genomföra implementationen med hemmajobbare. Vi hade testprotokoll och kunde testa allt, vilket vi gjorde själva. Men vi hade hjälp av en konsult på Atea på distans, berättar Martin Lund.

Han tillägger att det hade varit svårare att implementera en traditionell lösning utan konsulthjälp på plats. Ateas erfarenhet och expertis gjorde att implementeringen gick smidigt.

– En hyperkonvergerad lösning består ju egentligen bara av servrar som ska kopplas in i ett nätverk, så den fysiska installationen är väldigt enkel, säger Martin Lund.

Enkelheten i vissa avseenden är redan nämnd, men hur upplever de arbetet med den dagliga driften?

– Det fungerar i stort sett som innan, säger Gustaf Andersson.

Det är ett gott betyg från någon som arbetar med driften av en komplex IT-miljö.

Slutsatsen av berättelserna är att det inte finns några tekniska eller hanteringsmässiga hinder mot en hyperkonvergerad it-miljö. Tvärtom, så är det av allt att döma enklare att hantera. Beslutet om att satsa eller inte satsa på hyperkonvergerat kan fattas på andra grunder.

Relaterad läsning från Dell Insights