Denna sida är en annons

HemHybrid-IT“Traditionella applikationer är sjukt ineffektiva”

“Traditionella applikationer är sjukt ineffektiva”

IT har stor klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt finns det mycket företag och organisationer kan göra för att minska avtrycket – både vid inköp och under drift, både för servrar och lagring. Och, det är inte alls säkert att molndrift är bättre ut miljösynvinkel.

Hur ser datacentrets egentliga klimatpåverkan ut? De två vanligaste komponenterna är server och lagring varför vi tittar lite närmare på dem här. Systemets energiförbrukning skiljer sig väldigt mycket beroende på konfiguration. Speciellt de mest kraftfulla processorerna och de stora grafikkorten drar mycket ström. Men det är inte enbart supersnabba komponenter som är strömhungriga, när det gäller hårddiskar är det tvärtom – de gamla spinnande hårddiskarna är datahallens värstingar.

Mindre skadliga ämnen idag

Men miljö- och klimatpåverkan börjar redan i tillverkningsprocessen.

– Miljöpåverkan vid tillverkning skiljer sig markant beroende på konfigurationen då vissa komponenter kräver betydligt mer av de miljömässigt dyra resurserna som guld och metaller än andra, säger Mathias Gyulai, Lösningsarkitekt på Dell Technologies.

– Själva produkten som levereras innehåller sällan farliga ämnen, men allmänt går det åt mycket plåt och plast som också har ett negativt avtryck. Tyvärr är vissa leverantörer mindre nogräknade kring användning av miljöskadliga ämnen i fabriken, till exempel inför eller efter lödning. Eftersom slutprodukten är fri från dessa ämnen kan det vara svårt att kravställa inom detta område, men det kan göras. Till exempel kan ni be leverantören att redovisa sitt arbete för hur de arbetar för att minimera denna typ av onödiga risker för människa och miljö.

Läs mer om Dell PowerEdge hos Dustin

Fokus på energiförbrukningen

Transport är en väldigt liten del av server och lagringsenheters miljöpåverkan, så det man behöver fokusera på när en maskin väl är driftsatt är energiförbrukningen. Dels kan man jobba med inställningar i server och lagring så att de drar mindre ström, dels kan man se till att de tillsammans på systemnivå nyttjas optimalt.

– En vanlig server har idag inställningar med olika driftlägen som påverkar prestanda och strömsparlägen som kan sänka energiförbrukningen upp till fyra gånger vid låg belastning. Många gånger dessutom utan märkbar försämring av dess övriga prestanda.

Konsolidera för färre maskiner

Tittar man sedan på hela datahallen går det att göra ytterligare insatser. Här ser man ofta se så låga siffror som att servrarna i snitt ligger på bara drygt tio procents belastning. Då kan man nå fina resultat genom att konsolidera. Det handlar helt enkelt om att den totala belastningen väldigt sällan är ens i närheten av vad systemen tillsammans skulle kunna prestera.

“Det finns definitivt stor potential att konsolidera i datacentret idag.”

– Jag skulle vilja se att vi tillsammans gör samma resa som när vi virtualiserade våra datacenter. Den gången såg vi en förbättring inte bara hanteringsmässigt och ekonomiskt utan också miljömässigt, och det finns definitivt stor potential att konsolidera i datacentret idag. Den som gör det på rätt sätt, så att tillgänglighet och prestanda bibehålls, kan klara sig på betydligt färre maskiner än tidigare, säger Mathias Gyulai.

– Trenden är att servrarna blir allt mer kraftfulla i varje generation samtidigt som drar de mer och mer ström. Därför måste vi ständigt lära oss om hur vi ska använda dem bäst för att inte försämra vårt klimatavtryck. En server med fyra snabba processorer har till exempel bara för processorkraften gått från runt 350 Watt för några år sedan till över 1000 Watt och även minnen och bussar drar mer nu. Lägger man på GPU eller motsvarande acceleratorer blir ökningen ännu högre. Talande är att vi som leverantör fortfarande kämpar med att få tillräcklig kylning med intelligent varierade luftflöden i varje ny generation servrar.

Enligt Mathias Gyulai har Dell Technologies ett helhetsperspektiv från gruvan till återvinning; företaget ska inte bara följa reglerna utan vara en föregångare. Dell arbetar globalt med transparens i tillverkningen och den svenska organisationen har hög medvetenhet kring miljöfrågor.

Mathias Gyulai lyfter som exempel att Dell inte målar plåten i servrarna, använder återvunnen plast, ser över förpackningarna och att återvinningsprogrammet även tar emot produkter från konkurrenter. De har även moderna verktyg för att mäta och analysera energiförbrukningen i ett datacenter.

– Om man ska minska sitt klimatavtryck börjar man med att mäta hur det ser ut idag och sedan sätta mål. Då behöver du följa upp vad det är som drar ström. Vi har en kostnadsfri tjänst som kan mäta hela ditt datacenter och se vilka maskiner som drar mest, både fysiska och virtuella maskiner, säger Mathias Gyulai.

– Har ni valt våra servrar kan du dessutom strömma förbrukningsdata för såväl hårda som virtuella maskiner i realtid till en central monitorfunktion varifrån ni enkelt kan se om en applikation är en storförbrukare, energieffektiv eller bortglömd.

– Bilda dig en uppfattning om nyttjandet och skapa en målbild för att höja det. Ni bör mäta kontinuerligt, konsolidera och ompröva. Sätt äldre servrar i energisparläge. Energiinställningarna gör mycket, både i det lilla och i det stora, säger Mathias Gyulai.

Läs mer om hur Dell PowerEdge är bättre ur klimatsynvinkel

Är molnet miljövänligare?

Hur är det då med molnet, är det bättre ur miljö- och klimatsynvinkel att flytta driften av applikationer till molntjänster? Mathias Gyulai är positiv till molntjänster men betonar att det inte passar till allt:

– Att flytta en ineffektiv virtualiserad applikation till molnet är som att skeppa riskavfall till ett annat land, det kanske ser bra för den som blev av med problemet men miljönettot är negativt. Däremot är till exempel molnets SaaS-tjänster ofta bättre ur miljöperspektiv än att köra motsvarande last i datacentret.

“Dagens traditionella applikationer är väldigt ineffektiva jämfört med de moderna applikationerna som typiskt bygger på Kubernetes och containers.”

– Här kommer vi in på ett intressant område, säger Mathias Gyulai. I grund och botten är det applikationerna som drar energi och här finns avgörande förbättringar i hur applikationer utvecklas idag mot bara fem år sedan.

– Påverkan från mjukvara är enorm. Dagens traditionella applikationer är väldigt ineffektiva jämfört med de moderna applikationerna som typiskt bygger på Kubernetes och containers. Sådana applikationer drar klart mindre ström eftersom arkitekturen har väldigt mycket mindre overhead än den traditionella. Som tur var är övergången till moderna applikationer extremt högt prioriterad i alla led eftersom de drifts- och affärsmässiga fördelarna är enorma. Men det fina är, att vi får en stor positiv miljöeffekt på köpet. säger Mathias Gyulai.

Alla kan göra något

Alla kan inte bygga om sina applikationer men att införa åtgärder för energibesparing är definitivt något alla kan göra. Trots det är det få som tar tag i frågan, menar Mathias Gyulai.

– Det är egentligen ingen stor utmaning för it, men vem lägger tid på något man inte är ombedd att göra? Jag tror det som får störst effekt är när ledningen intresserar sig för frågan. Det behövs ingen utredning, det räcker med att be it-avdelningen ta fram en redovisning kring nuläge och potential till besparingar inom energiförbrukning. Nästa steg är att införa mätning och rapportering föra att kunna följa upp arbetet. Det behövs ingen ny roll, däremot behövs tid och utrymme i arbetet, säger Mathias Gyulai.

TRE TIPS FÖR ATT MINSKA DATACENTRETS KLIMATPÅVERKAN

  1. Se över maskinparken regelbundet och utnyttja de olika driftlägen som finns för att minska energiförbrukningen i varje system när det finns utrymme till det.
  2. Använd hårdvaran bättre. Konsolidera när det finns utrymme. Oavsett om en server kör virtualiserat eller containers, sikta på en snittbelastning långt över de typiska 15-20.
  3. Ha en plan för utbyte av dina värsta energibovar som server och lagring med hög andel spinnande diskar. Och om du funderar på att förlänga supporten på ett sådant system, bilda dig först en uppfattning om den negativa miljöeffekten och väg detta mot den tänkta vinsten!

Relaterad läsning från Dell Insights