Denna sida är en annons

HemGeneralRätt design är nyckeln till en framgångsrik molnsatsning

Rätt design är nyckeln till en framgångsrik molnsatsning

Flexibel it-användning kräver genomtänkta beslut på alla nivåer – från den mest detaljerade tekniska, till den mest övergripande strategiska. Lagringslösningar måste vara anpassningsbara rent tekniskt, samtidigt som inköp av dem måste vara flexibla. Nyckelordet för att lyckas är design.

Fler och fler organisationer väljer idag att använda sig av mer än en molntjänst. Fördelarna med att gå mot multi-cloud är tydliga, men för att verkligen få ut det mesta av molnet krävs rätt strategi och konkreta implementationer som kan uppfylla den.

På Dell Technologies sammanfattar man de här tankarna med uttrycket “cloud-by-design”, vilket skiljer sig från vanligt förekommande “cloud-by-default”. Enkelt uttryckt blir molnsatsningar inte bra om de inte förankras i genomtänkt design snarare än att de bara genomförs för att ”man satsar på molnet”.

En annan aspekt Dell lyfter fram som en del av konceptet är “data first”, det vill säga att säkerställa att slutanvändarna skall få så korta svarstider som möjligt. Alla applikationer är inte skapade och anpassade för molnet.

Med rätt design kan man dra nytta av molntjänster.

Hanna Widenberg

– Med rätt design kan man dra nytta av molntjänster. Det gäller till exempel att ordna flyttbarhet av applikationer i hybridmiljöer. Grundtanken för gedigen design bör vara att alla lösningar för infrastruktur ska vara flexibla, förklarar Hanna Widenberg, Presales Leader på Dell Technologies i Sverige.

Läs mer om Dells molntjänster

Hanna Widenberg, Presales Leader på Dell Technologies i Sverige.

Rätt lagring ger valfrihet

Ett uttryck som flexibilitet kan lätt bli abstrakt om det inte konkretiseras. Till att börja med är det viktigt att inse att flexibilitet behövs på alla nivåer – från de mest detaljerade hårdvarulösningarna, till de största strategibesluten.

Hanna Widenberg tar lagring som ett exempel på flexibilitet genom att nämna lösningar som Dells nya PowerStore-familj. Den kan hantera alla viktiga typer av lagring – som fil- och blocklagring, containers och VVOLs. Det behövs alltså inte olika lagringslösningar för olika typer av lagringsbehov. PowerStore har vidare stöd för alla nödvändiga protokoll för dataöverföring och det går att stänga av protokoll som inte behövs.

Arkitekturen för PowerStore bygger på mjukvarudefinierad lagring. Mjukvaran som hanterar lagringen körs i containrar – vilket gör att enskilda containrar kan hanteras avskilt vid uppgraderingar och ändring av konfiguration, istället för att en hel lagringsinstallation behöver tas ner. Utöver det finns även en intressant finess med vissa av modellerna i produktfamiljen.

– Med X-modellerna går det att köra VMwares virtuella maskiner direkt på lagringsnoderna som vanligtvis hanterar lagring, vilket underlättar flyttbarhet av arbetslaster. Det förenklar också skalbarhet eftersom man inte alltid måste köpa ny utrustning för att uppfylla nya behov, berättar Hanna Widenberg.

Läs mer om Dell PowerStore

Komplexa it-miljöer

Med teknikval som gör olika lösningar tillämpbara blir en designstyrd molnstrategi (cloud-by-design) möjlig. Med teknikval som är låsta till en viss typ av lösningar blir man istället låst vid gamla beslut (cloud-by-default).

Den nuvarande trenden tyder på att företag och organisationer strävar efter att skapa hybrida it-miljöer med inslag av olika publika molnplattformar, privata moln och egna lokala datacenter. För att dra nytta av potentialen hos sådana it-miljöer räcker det inte med flexibel hårdvara och mjukvara. Det behövs även flexibla köpmodeller – annars kan det bli ekonomiskt betungande att utnyttja teknisk flexibilitet.

Ju mer trycket från kunderna ökar på valfrihet kring inköp, desto mer anstränger sig leverantörerna att presentera nya modeller. Dell är inte ett undantag. Med satsningen APEX försöker man inte minst göra det enklare att bygga hybrida it-miljöer.

– Istället för att ett företag har servrar i egna lager för behov som är svåra att förutspå kan de köpa servrar och annan hårdvara som tjänst, förklarar Hanna Widenberg.

Läs mer om hur multi-cloud och hitta rätt design för ditt företag

Flexibilitet kräver design

I dagsläget kan det vara svårt att veta vilka olika modeller, från olika leverantörer, som passar bäst för det egna företagets behov. Man måste kontrollera om leverantörer anstränger sig för att skapa köpmodeller som stämmer överens med kundernas behov och krav.

– Ett exempel på en lösning är att det går att köpa lagring baserad på PowerStore på Amazon Web Services, avslutar Hanna Widenberg.

Relaterad läsning från Dell Insights